Home

Gác ấy là gác trầm hương

Trầm tình, trầm bạn, trầm thương, trầm buồn.

Link trang chủ : https://tranquoctuan89.wordpress.com/

 

Advertisements