Chết

Mùa thu đã chết rồi Sao vẫn còn trút lá? Là cây hay là người Khiến nụ cười lạ quá. – Tuấn –  

Đêm

“Không nguôi” xào xạc lá rơi Cà phê tí tách bên “người tình không” – Tuấn – (ảnh sưu tầm)

FRANCESCO TOTTI <3

Người hiệp sỹ buông cương Thành Rome đọng vô thường nước mắt Vì sự ra đi kẻ hiệp sỹ cuối … More

Vô vị

“Nhớ thương trôi bong bóng giữa đời, Sự hoàn hảo trở nên tẻ nhạt” – Tuấn –