Viết cho tiền thân

Thân gửi sư chú Phùng Xuân. Chú chắc chẳng biết tôi là ai. Tôi đã từng gặp tương lai của … More

Gió mùa

“Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo Tay em lạnh mùa đông ngoài phố” Hà Nội, đêm … More

Viết cho có.

“Cõi phù sinh như hình vạn ảnh” Hình như từ 300 năm trước, Nguyễn Du đã mường tượng ra được … More