Hà Nội là gì trong bạn?

Hôm nay nghe bạn hỏi, ta chợt nhận ra rằng ta chưa nghĩ tới điều đó bao giờ.

Để đây, mai viết tiếp.

Advertisements

6 thoughts on “Hà Nội là gì trong bạn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s